Egzamin gimnazjalny 2017 – informacja dla rodziców

Podziel się tym...Share on Facebook5Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

 

Egzamin gimnazjalny 2017
informacja dla rodziców

 1. Termin egzaminu gimnazjalnego:
 • część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (60 min) (dla uczniów korzystających z dostosowań – 80 min)
  ☞ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 min) (dla uczniów korzystających z dostosowań – 135 min)
 • część matematyczno-przyrodnicza – 20 kwietnia 2016 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (60 min) (dla uczniów korzystających z dostosowań – 80 min)
  ☞ z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 min) (dla uczniów korzystających z dostosowań – 135 min)
 • język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
  ☞ na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (60 min) (dla uczniów korzystających z dostosowań – 80 min)
  ☞ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (60 min) (dla uczniów korzystających z dostosowań – 90 min

2. Dodatkowy termin egzaminów gimnazjalnego:

 • część humanistyczna – 1 czerwca 2017 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 • część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2017 r. (piątek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki – godz. 11:00
 • język obcy nowożytny – 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
  ☞ na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

3. Materiały i przybory pomocnicze, z których korzystać mogą zdający egzamin:

1) Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań  (odpowiedzi).

2) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

4. Ważne informacje:

1) Na egzaminie gimnazjalnym wszystkich obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń w sali.

2) Podczas egzaminu uczniom nie wolno korzystać z kalkulatorów, słowników, nie wolno używać korektorów.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *