DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Podziel się tym...Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

DZIAŁALNOŚĆ EKOLOGICZNA
PROWADZONA W SAMORZĄDOWYM GIMNAZJUM
IM. JANA PAWŁA II W BOLSZEWIE
w roku szkolnym 2016/2017

Szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy Samorządowym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie prowadzi szeroko zakrojoną działalność pod kątem edukowania młodzieży w zakresie problemów ochrony przyrody i środowiska. Działalność ta wyraża się nie tylko zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w budynku szkolnym, ale również sięga daleko poza jego zasięg. Do partnerów, z którymi nasza szkoła współpracuje, należą Nadleśnictwo Wejherowo, Ogród Zoologiczny w Gdańsku Oliwie, Akwarium Gdyńskie, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki.

Jednym z istotniejszych realizowanych obecnie projektów jest długofalowa współpraca z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. W szkole, w dwóch oddziałach prowadzona jest innowacja pedagogiczna „Zobaczyć, zbadać, zrozumieć – nauka całkiem prosta”, w ramach której uczniowie, oprócz realizacji treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego, poszerzają wiedzę i umiejętności poza szkołą. Raz w miesiącu odbywają się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników naukowych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Obecnie odbyły się już trzy zajęcia.

W październiku tematyka obejmowała budowę i funkcjonowanie maszyny parowej. Uczniowie podczas krótkiego wykładu zapoznali się z historią maszyny parowej, z jej budową i funkcjonowaniem. Następnie w grupach samodzielnie konstruowali model budowy maszyny parowej, z wykorzystaniem szczegółowych instrukcji przygotowanych przez muzealnego eksperta. Końcową częścią zajęć było zwiedzanie statku parowego „Sołdek”. Przewodnik muzealny w szczegółach przedstawił historię statku i jego funkcjonowanie na przestrzeni lat.

W listopadzie tematyka obejmowała pojęcia związane z ciśnieniem i nurkowaniem. Na początku uczniowie samodzielnie wykonywali model budowy przepony funkcjonujący w organizmie człowieka. Następnie rozwiązywali karty pracy zawierające treści poznane już w trakcie wcześniejszego wyjazdu do NMM w Gdańsku. Atrakcją zajęć było spotkanie z nurkiem, który opowiadał o profesjonalnym sprzęcie i własnych doświadczeniach zawodowych. Końcowym elementem zajęć była wizyta w Spichlerzu na Ołowiance i poznanie ciekawej historii morskiej archeologii.

W grudniu tematyka obejmowała zagadnienia z ochroną ekosystemu morskiego oraz elementami nawigacji. Uczniowie obejrzeli bardzo ciekawy film na temat zagrożeń wód morskich i oceanicznych będących efektem działalności człowieka. Następnie w grupach zmagali się z różnymi sytuacjami problemowymi dotyczącymi zanieczyszczeń wód morskich. Bardzo ciekawym aspektem zajęć było spotkanie z nawigatorem, który zaproponował szereg ciekawych ćwiczeń, z którymi można zetknąć się podczas prowadzenia statku.

Zajęcia edukacyjne w pawilonach dydaktycznych gdańskiego ogrodu zoologicznego należą do jednych z najbardziej atrakcyjnych zajęć. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji biologii bałtyckich ssaków. W treści typowo teoretyczne wplecione zostały wątki typowo praktyczne – opowieści o badaniach naukowych bardzo bogato udokumentowane materiałami zdjęciowymi. Uczniowie mieli możliwość uzyskania informacji od prowadzącej zajęcia, która jednocześnie była wolontariuszem organizacji proekologicznej WWF.  Po zajęciach uczniowie udali się na spacer po ogrodzie zoologicznym, podczas którego omówione zostały najbardziej istotne ciekawostki z życia zwierząt.

Zajęcia zorganizowane przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki – głównego właściciela Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej odbyły się w grudniu 2016 roku. Pierwsza część – wykładowa – została przeprowadzona w siedzibie Związku – w Gdyni przy ulicy Konwaliowej. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny ukazujący problem spalania śmieci w piecach domowych, problem lawinowo rosnących zanieczyszczeń powietrza oraz technologię produkowania energii w skojarzeniu (energia elektryczna i cieplna jednocześnie). Druga część zajęć – warsztatowa – została przeprowadzona w Zakładzie Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wejherowie. Tu uwaga uczniów została skierowana na nowoczesne technologie produkcji energii cieplnej i elektrycznej z wykorzystaniem wysokiej jakości aparatury. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na interesujące ich tematy.

Bardzo żałujemy, że nie jest kontynuowana akcja ekologiczna Obserwator Wybrzeża Europy. Nasza szkoła, chcąc „przedłużyć” jednak  jej trwanie, corocznie wyjeżdża nad morze. W tym roku wiodącym tematem była biologia porostów. Na początku uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi porostów – budowa plechy, rola komponentów, typy plech porostowych, znaczenie porostów, udział porostów w bioindykacji zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki. W trakcie spaceru uczniowie mieli zwracać baczną uwagę na występującą na drzewach florę epifityczną. Następnie za pomocą skali porostowej dokonywali oceny skażenia powietrza dwutlenkiem siarki. Kolejnym krokiem było poznanie składu florystycznego nadmorskiego boru bażynowego. Podsumowaniem podjętych działań był konkurs wiedzy przyrodniczej – Czy znasz Morze Bałtyckie i jego mieszkańców? Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy i każda z nich odpowiadała na zadawane pytania. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami książkowymi ufundowanymi przez Urząd Gminy Wejherowo.


1 2 3 4 5 6

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *